Ogłoszenie
Wójt gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011r. Szczegóły...
2. działalności na rzecz niepełnosprawnych w 2011r. Szczegóły...
ppsz08 | 18.03.2011 więcej | |

Ogłoszenia o prztargach
Ogłoszenie MK.6840.6.2011 MK.6840.7.2011 z dnia 15.03.2011r.
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek...


Ogłoszenie MK.6840.4.2011 MK.6840.5.2011 z dnia 15.03.2011r.
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ...


Ogłoszenie MK.6840.2.2011 z dnia 15.03.2011r.
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki...

ppsz08 | 16.03.2011 więcej | |

ppsz08 | 15.03.2011 więcej | |

Ogłoszenie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące wyboru brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla Gminy Juchnowiec Kościelny. Szczegóły...
ppsz08 | 10.03.2011 więcej | |

Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na realizacji drogi gminnej ul. Przemysłowej w Księżynie polegającej na przebudowie i rozbudowie jezdni i przepustu, budowie chodników, zjazdów i oświetlenia ulicznego oraz demontażu i budowie elementów odwodnienia i sieci teletechnicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości objętych wnioskiem.
Szczegóły...
ppsz08 | 02.03.2011 więcej | |ppsz08 | 02.03.2011 więcej | |

Dni otwarte w przedszkolu
ppsz08 | 01.03.2011 więcej | |

Targi Pracy
Szczegóły...
ppsz08 | 01.03.2011 więcej | |

szczegóły ogłoszenia wniosek załącznik nr 1 załącznik nr 2
ppsz08 | 23.02.2011 więcej | |

Konkurs na brokera ubezpieczeniowego
Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
ogłasza konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego

1. Ofertę zgodną z warunkami Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego  należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, do dnia 02.03.2011r. do godz. 11.00,
2. Miejsce i termin otwarcia ofert – pokój nr 7 Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny ,  02.03.2011r., godz. 11.15,
3. Szczegóły konkursu, regulamin jego przeprowadzenia oraz niezbędne formularze - do pobrania na stronie  www.juchnowiec.gmina.pl.
4. W przypadku wątpliwości związanych z zapisami Regulaminu, oferent może zwrócić się z pytaniami na piśmie, przesyłając je pocztą, faksem na numer 85-713-28-81 lub e-mailem na adres: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl. Odpowiedzi zostaną udzielone drogą pisemną.
5. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Anna Płońska– tel. 85-719-66-79
  ogłoszenie zarządzenie regulamin oświadczenie
formularz wzór umowy
ppsz08 | 23.02.2011 więcej | |

Zawiadomienie
Urząd Wojewódzki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Białystok - Kleosin, a także zatwierdzenie podziału nieruchomości. Szczegóły...
ppsz08 | 21.02.2011 więcej | |

Turniej piłki nożnej

Szczegóły...
ppsz08 | 18.02.2011 więcej | |

IV Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
25 lutego 2011r. (piątek) o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się IV-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Szczegóły...
ppsz08 | 16.02.2011 więcej | |

Konkurs
kboni | 09.02.2011 więcej | |

INFORMACJA
o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w obrębie geodezyjnym Wojszki szczegóły
kboni | 09.02.2011 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media