STYPENDIA SZKOLNE

UWAGA!

Zgodnie z uchwałą nr VI/47/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dn. 10 maja 2011r. wnioski na stypendia szkolne realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, ul. Alberta 2

Link do strony GOPS

kboni | 18.08.2011 więcej | |

O G Ł O S Z E N I E 

 

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek:


1. nr 283/24 o pow. 0,1756 ha, KW BI1B/00042087/7, obręb geod. 17 – Juchnowiec Kościelny

2. nr 283/25 o pow. 0,1409 ha, KW BI1B/00042087/7, obręb geod. 17 – Juchnowiec Kościelny

3. nr 283/26 o pow. 0,1612 ha, KW BI1B/00042087/7, obręb geod. 17 – Juchnowiec Kościelny


więcej

ros1 | 11.08.2011 więcej | |

Zrób test na HIV
ruszyła nowa kampania Krajowego Centrum ds. AIDS szczegóły
kboni | 02.08.2011 więcej | |

Zmiana kursowania autobusów PKS
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami remontowymi i zamknięcia z dniem 25.07.2011 r., przejazdu przez drogę Ignatki - Koplany, wszystkie kursy PKS Białystok wykonujące komunikację na tym odcinku będą kursowały objazdem Hryniewicze, Lewickie Wieś, Brończany z pominięciem przystanków w Kleosinie, Księżynie, Ignatkach.
MAPA
kboni | 26.07.2011 więcej | |

Autobusy linii 110
W związku z remontem drogi oraz mostu w rejonie miejscowości Kolonia Koplany od dnia 25.07.2011 r. do 15.09.2011 r. trasa przejazdu linii 110 zostanie skrócona. Autobusy w obu kierunkach pojadą stałą trasą do miejscowości Ignatki, następnie przed miejscowością Kolonia Koplany skręcą w prawo (w okolicy skrzyżowania ustawione będą przystanki tymczasowe) i pojadą w kierunku Niewodnicy Koryckiej. Przed tą miejscowością autobusy linii 110 będą zawracały na stacji paliw, gdzie zlokalizowana zostanie tymczasowa pętla nawrotowa.
kboni | 25.07.2011 więcej | |

Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym
informuje, że
w związku z przebudową mostu
na rzece Niewodnica koło miejscowości Koplany,
25 lipca 2011 r. o godz. 7.00
zostanie zamknięta
droga powiatowa nr 1500 B
na odcinku 300 m Ignatki – Koplany Folwark.
Zakończenie prac przewidziane jest na 15 września 2011 r.

kboni | 22.07.2011 więcej | |

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
informuje, że od dnia 25.07.2011 r. godz. 7:00 do dnia 15.09.2011 r. godz. 15:00 całkowicie zamkniety zostanie odcinek drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku 300 m Ignatki-Koplany Folwark
szczegóły
mapa
kboni | 19.07.2011 więcej | |

Ogłoszenie
w dniu 1 sierpnia 2011r. (poniedziałek), o godz. 9:30, w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, odbędzie się VIII-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny szczegóły
kboni | 19.07.2011 więcej | |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego informuje, że woda z wodociągu publicznego: Juchnowiec Kościelny, Kleosin i Wojszki nadaje się do spożycia przez ludzi.
kboni | 14.07.2011 więcej | |

INFORMACJA
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 14.07.2011 roku,  na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży szczegóły
kboni | 11.07.2011 więcej | |

Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 106771B na odcinku: droga wojewódzka nr 678 - Księżyno Kolonia - droga powiatowa nr 1500B gm. Juchnowiec Kościelny od km 0+892,50 do km 1+714,32, z demontażem i budową infrastruktury technicznej: sieci teletechnicznych, sieci energetycznych, sieci wodociągowych, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej wraz z wycinką drzew, wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości objętych wnioskiem.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.03.4.2011

kboni | 05.07.2011 więcej | |

Zarząd Koła Łowieckiego "Przepiórka" w Księżynie
Druki dot. odszkodowań za zniszczenia w uprawach rolnych
kboni | 01.07.2011 więcej | |

Ogłoszenie
otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2011 roku
kboni | 01.07.2011 więcej | |

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje
że w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. drogą wywiadu telefonicznego będzie przeprowadzany spis kontrolny, który obejmie osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
kboni | 29.06.2011 więcej | |

Oferta półkolonii dla dzieci i młodzieży
Związek Młodzieży Wiejskiej, wzorem lat ubiegłych, przygotowuje się do akcji organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2011 szczegóły
kboni | 20.06.2011 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media