CONSOLATOR Kancelaria Prawno-Finansowa wraz z Autoszkołą „FAWORYT” zapraszają wszystkie osoby pracujące powyżej 21 roku życia, posiadające prawo jady kat. B oraz zamieszkujące powiat białostocki/ gminę M. Białystok do udziału w Projekcie:
„KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZAWÓD SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
szczegóły
kboni | 10.11.2011 więcej | |

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie
Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie
„Lokalny Klaster Ekonomii Społecznej”

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Szczegółowe informacje
kboni | 10.11.2011 więcej | |

Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska z Gminy Juchnowiec Kościelny nagrodzona
Małgorzata i Andrzej Stasiewicz z Hołówek Małych zostali laureatami konkursu na „Estetyczną i bezpieczną zagrodę wiejską Powiatu Białostockiego”. Jury przyznało im II miejsce za działania w zakresie zachowania walorów przyrodniczych terenu i zadbane gospodarstwo rolne.
kboni | 07.11.2011 więcej | |

Otwarcie przebudowanej drogi w Gminie Juchnowiec Kościelny
27 października 2011r. miało miejsce oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej w Księżynie przez Ignatki do miejscowości Koplany Kolonia.
kboni | 04.11.2011 więcej | |

UWAGA!!!
                                          Juchnowiec Kościelny, dnia 3.11.2011r.
POR.6220.22.2011

                                O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst  jednolity  Dz. U.  z  2000 r Nr 98  poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 02.11.2011r. znak: POR.6220.22.2011 podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od miejscowości Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w miejscowości Markowszczyzna”, po złożeniu w dniu 17.10.2011 r. przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6 raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia.    więcej
 
ros1 | 03.11.2011 więcej | |

Bezpłatna mammografia w powiecie białostockim
Od 8 do 16 listopada można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w miejscowościach powiatu białostockiego. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.
Juchnowiec Kościelny – 16 listopada przy Ośrodku Kultury (ul. Królowej Rodzin 1)

Mammografia w powiecie białostockim
Plakat powiat białostocki
kboni | 02.11.2011 więcej | |

INFORMACJA
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 03.11.2011 roku,  na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze:
- przetargu, nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym: Księżyno,
- bezprzetargowej, nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym: Solniczki.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.
kboni | 02.11.2011 więcej | |

"FunEnglish w bibliotece"
Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym wraz z Filią Biblioteczną w Kleosinie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl.

Informacja prasowa
kboni | 31.10.2011 więcej | |

Wybór najkorzystniejszej oferty- azbest
                             
                                       ZAWIADOMIENIE
                          o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny o szacunkowej wartości poniżej równowartości kwoty 14 tys. euro, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1:   szczegóły
ros1 | 26.10.2011 więcej | |

Ogłoszenie
w dniu 27 października 2011r. (czwartek), o godz. 9.30 w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się XI-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny szczegóły
ros1 | 21.10.2011 więcej | |

Zmiana lokalizacji Referatu Mienia Komunalnego
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny uprzejmie informuje, iż Referat Mienia Komunalnego został przeniesiony do budynku przy ul. Lipowa 10 w Juchnowcu Kościelnym. Wszelkie sprawy z zakresu działania referatu można załatwić w pokoju numer 1 lub pod numerem telefonu: 85-713-28-92.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

ros1 | 21.10.2011 więcej | |

Informacja o terminie składania wniosków na dofinansowanie działalnosci klubów sportowych
Wójt Gminy informuje, że do dnia 30 października 2011 r. kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów zgodnie z Uchwałą Nr III/74/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowo sportu.
kboni | 19.10.2011 więcej | |

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
informuje o trwającym naborze wniosków na konkursy - 28.09 - 24.10.2011r. w ramach działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
kboni | 19.10.2011 więcej | |

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż od 17.10.2011r. został przeniesiony końcowy przystanek linii 10 komunikacji miejskiej z miejscowości Księżyno (Pętla) do miejscowości Ignatki (teren po byłej mleczarni).
kboni | 18.10.2011 więcej | |

Okresowe przewonienie gazu w sieci rozdzielczej
W dniach 19-20 października 2011 w miejscowościach: Białystok, Kleosin, Wasilków, Supraśl, Stanisławowo, Grabówka, Zabłudów, Dobrzyniewo Kościelne wykonane będzie okresowe, wzmożone nawonienie (przewonienie) gazu ziemnego polegającego na zwiększeniu środka nawaniającego w rozprowadzanym gazie.
W przypadku stwierdzenia niekontrolowanego wypływu gazu prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Pogotowia Gazowego pod bezpłatnym nr telefonu 992.
kboni | 12.10.2011 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media