Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej istnieje możliwość złożenia ofert pracy w terminie do dnia 22.12.2011r. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie BIP (link)
kboni | 13.12.2011 więcej | |

Zaproszenie do składania ofert
Działając na podstawie art. 3 pkt. 25 lit. A ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. - Prawo Pocztowe (t.j. Dz U. Z 2008r Nr 189, poz 1159 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny prosi o przedstawienie oferty na przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych wraz z usługami komplementarnymi oraz zwrot przesyłek rejestrowych niedoręczalnych adresatom w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g w 2012 roku.
Zaproszenie i załącznik (PDF)
Załącznik - Zestawienie ilościowo-wartościowe przesyłek w obrocie krajowym (DOC)
kboni | 13.12.2011 więcej | |

INFORMACJA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. urzędu w dniu 08.12.2011 roku, na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębach geodezyjnych: Ignatki i Juchnowiec Dolny.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.
korols | 08.12.2011 więcej | |

Przedstawiciele Gminy Juchnowiec Kościelny na Andreasmarkt w Weidenbergu

W niedzielę 27 listopada br. już po raz dwudziesty czwarty odbył się w Weidenbergu Andreasmarkt – tradycyjny całodzienny jarmark przedświąteczny, na którym swoje stoiska prezentują działające w niemieckiej gminie stowarzyszenia – a działa ich tam 83 – oraz gminy partnerskie: Plouhinec z Francji, Smrzovka z Czech, St. Felix z Włoch i nasza gmina Juchnowiec Kościelny.
kboni | 07.12.2011 więcej | |

Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Juchnowcu Górnym
22 listopada 2011 r. w Zespole Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym  odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym ważnym dla  rozpoczynających edukację dzieci wydarzeniu wziął udział wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz.
kboni | 02.12.2011 więcej | |

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
We wtorek, 22 listopada 2011 r. wójt Krzysztof Marcinowicz wręczył 34 parom małżeńskim z Gminy Juchnowiec Kościelny przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, będący nagrodą dla osób, które w jednym związku przeżyły co najmniej 50 lat. 
kboni | 29.11.2011 więcej | |

Samochody i sprzęt ratowniczy dla gminnych jednostek OSP
W niedzielę, 20 listopada br. w Hermanówce, w wyremontowanej za środki z budżetu gminy strażnicy miały miejsce uroczystości strażackie. Wójta Gminy Juchnowiec reprezentowała na nich zastępca Mirosława Jaroszuk. Okazją do spotkania było przekazanie gminny jednostkom OSP samochodów i sprzętu gaśniczego.
kboni | 29.11.2011 więcej | |

Biblioteka z Juchnowca Kościelnego wyróżniona
Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym otrzymała wyróżnienie w „Konkursie Gminnych Koalicji” na rzecz rozwoju bibliotek w województwie podlaskim organizowanym przez Książnicę Podlaską im. Ł. Górnickiego w Białymstoku w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W nagrodę otrzymała 500 złotych na zakup nowych książek do biblioteki.  
kboni | 29.11.2011 więcej | |

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę obiadów do punktu żywieniowego w szkole szczegóły
kboni | 24.11.2011 więcej | |

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej istnieje możliwość złożenia ofert pracy w terminie do dnia 25.11.2011r. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie BIP (link)
kboni | 24.11.2011 więcej | |

Obwieszczenie AR.6740.03.12.2011
kboni | 24.11.2011 więcej | |

Obwieszczenie AR.6740.03.10.2011
kboni | 22.11.2011 więcej | |

Narodowe Święto Niepodległości – gminne obchody
11 listopada miały miejsce gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uczestniczyli w nich przedstawiciele samorządu z przewodniczącą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Bożeną Jakończuk, władze gminy z wójtem Krzysztofem Marcinowiczem, poczty sztandarowe,  zaproszeni goście, harcerze z drużyn działających na terenie gminy i licznie zgromadzeni mieszkańcy. Wartę honorowa przy pomniku „Za wiarę i wolność” pełnili żołnierze z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.
kboni | 21.11.2011 więcej | |


kboni | 10.11.2011 więcej | |

Mamy laureatkę „Kryształowej Koniczyny”
Teresa Radziewicz, mieszkanka Gminy Juchnowiec Kościelny została laureatką etapu wojewódzkiego XI edycji konkursu „Kryształowa Koniczyna” organizowanego przez Fundację Edukacyjną 4H i będzie reprezentować województwo podlaskie w konkursie ogólnopolskim.
kboni | 10.11.2011 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media