Dzień otwarty w Białostockim Centrum Onkologii
4 lutego 2012 r. (sobota) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Tego dnia Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Białystok ul. Ogrodowa 12 organizuje Dzień Otwarty w godzinach 10.00 – 12.00. Pacjenci będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzami specjalistami w zakresie onkologii, będą mogli skorzystać z konsultacji lekarskich, otrzymać informacje dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych oraz zarejestrować się na bezpłatne badania. Szczegóły na stronie internetowej Białostockiego Centrum Onkologii www.onkologia.bialystok.pl
kboni | 30.01.2012 więcej | |

Audycja w Polskim Radio Białystok
Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Pana Włodzimierza Filipowicza „Szlachetne zdrowie”, która odbędzie się w Polskim Radio Białystok w dniu 31 stycznia 2012 roku (wtorek) w godzinach 13.15 – 14.00. W programie wezmą udział lekarze onkolodzy z Białostockiego Centrum Onkologii, którzy przedstawią problemy związane z chorobami jelita grubego oraz z zakresu profilaktyki. Oprócz prelekcji będzie możliwość telefonicznego kontaktu z obecnymi w studio specjalistami.
kboni | 30.01.2012 więcej | |

MAM HAKA NA RAKA
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny objął swoim patronatem działania zespołu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku pn. „Rycerze do walki z rakiem”, w ramach V edycji Ogólnopolskiego Programu „Mam Haka na Raka”, dotyczącej profilaktyki raka jelita grubego.
kboni | 30.01.2012 więcej | |

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż został ogłoszony nabór na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Termin składania ofert do dnia 30.01.2012 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie BIP (link)

kboni | 20.01.2012 więcej | |

Konkurs na Dyrektora GOK
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.
Termin składania ofert do dnia 27.01.2012 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie BIP (link)

kboni | 20.01.2012 więcej | |

OGŁOSZENIE
dnia 26 stycznia 2012r. (czwartek), o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się XIII-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny szczegóły
kboni | 19.01.2012 więcej | |

Zmiana terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 i Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707) - uprzejmie informuję, że w 2012 r. producenci rolni ...
kboni | 11.01.2012 więcej | |

kboni | 05.01.2012 więcej | |

Obwieszczenie AR.6740.03.12.2011
o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 106771B na odcinku: droga wojewódzka nr 678 - Księżyno Kolonia - droga powiatowa nr 1500B gm. Juchnowiec Kościelny od km 0+000,00 do km 0+892,50, z demontażem i budową infrastruktury technicznej: sieci teletechnicznych, sieci wodociągowych, sieci gazowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, rozbiórką i budową przepustów i wycinką drzew
kboni | 05.01.2012 więcej | |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego informuje, że woda z wodociągu publicznego: Juchnowiec Kościelny, Kleosin, Wojszki, Ignatki-Osiedle nadaje się do spożycia przez ludzi.
kboni | 03.01.2012 więcej | |

Obwieszczenie AR.6740.03.10.2011
o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej przez Starostę Powiatu Białostockiego, z dnia 30.12.2010r. Nr AR.7351D-17/2010, polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku Księżyno – Ignatki – Koplany Folwark na działkach nr geod. 158/7, 264/2 obręb Ignatki, 38/2, 38/3, 39/2, 39/3, 40/2, 40/3, 40/4, 41/1, 41/3, 41/8, 41/10, 41/12, 42/3, 42/4, 58/1, 77, 90/17, 90/19, 107, 141/1, 191/1, 192/1, 41/9 obręb Koplany Folwark wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w części dotyczącej przedłożonego projektu budowlanego szczegóły
kboni | 28.12.2011 więcej | |

OGŁOSZENIE
dnia 28 grudnia 2011r. (środa), o godz. 12.00 w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się XII-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny szczegóły
kboni | 23.12.2011 więcej | |

Konkurs na Dyrektora GOK
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.
Termin składania ofert do dnia 29.12.2011r.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie BIP (link)
kboni | 16.12.2011 więcej | |

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Juchnowiec Kościelny zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej oraz technologii kuchni w bloku żywieniowym Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym.

korols | 16.12.2011 więcej | |

Zawiadomienie
Z uwagi na wezwanie do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od miejscowości Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w miejscowości Markowszczyzna Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zawiadamia, że w/w decyzja nie może być załatwiona w ustawowym terminie.
Przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 09 stycznia 2012r.

kboni | 14.12.2011 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media