INFORMACJA
Informacja o jakości wody w wodociągu Juchnowiec Kościelny
szczegóły...
DorotaK | 19.10.2018 więcej | |

Otwarcie obwodnicy Księżyna
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odc. od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna” rozpoczęła się od podpisanej w grudniu 2016 r. umowy pomiędzy Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku a firmą BUDIMEX S. A.
W ramach formuły „Zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca zaktualizował projekt, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zrealizował przebudowę przedmiotowego odcinka.
Początek budowy i rozbudowy odcinka zlokalizowany jest w okolicach ul. Jodłowej w m. Kleosin. Koniec przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 678 z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna. Odcinek obejmuje obejście miejscowości Księżyno i Zalesiany od strony południowej, pozostała część odcinka przebiega po tzw. „starym śladzie” drogi wojewódzkiej Nr 678.
tomaszl | 18.10.2018 więcej | |

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że obecnie realizowana jest inwestycja obejmująca przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym.Wykonawcą robót jest AQUA-SOFT s.c. ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok. Planowany termin zakończenia zadania ustalono na 31 grudnia 2018 r
tomaszl | 18.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
W związku z uciążliwościami odorowymi składowiska odpadów w Hryniewiczach informujemy, że wszelkie niezbędne informacje związane z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do rozwiązania ww. problemu będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w zakładce System Gospodarowania Odpadami – ZUOK w Hryniewiczach
tomaszl | 16.10.2018 więcej | |

Dzień Edukacji Narodowej
tomaszl | 14.10.2018 więcej | |

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Jadwigi - mieszkanki Kleosina
Pani Jadwiga Sapieżko świętowała 100 – lecie swoich urodzin. Jubilatka urodziła się 9 października 1918r w Kleszczelach.
Z okazji setnych urodzin, Pani Jadwidze, Wójt  -  Krzysztof Marcinowicz, złożył gratulacje i życzenia na kolejne lata życia. Przekazał  gratulacje od Premiera Mateusza Morawieckiego i  Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Były kwiaty i drobny upominek.Pani Jadwiga w swoim długim życiu doczekała się trójki dzieci, dziesięciu  wnuków i osiemnastu  prawnuków.
Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem i pogodą ducha. Może pochwalić się doskonałą pamięcią i świeżością umysłu. Być może to zasługa przeczytanych książek, które pochłaniała jeszcze do ubiegłego roku.
tomaszl | 12.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 9 października 2018r. Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" złożył ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Pasja dla najmłodszych"
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 18 października 2018r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą


Rozstrzygnięcie
DorotaK | 11.10.2018 więcej | |

100 Lat Niepodległej. Biało-czerwona sobota w Kleosinie
To była przepiękna biało-czerwona sobota. Zapamiętamy ją na długo. W Kleosinie spotkaliśmy się na pikniku patriotycznym „100 Lat Niepodległej – Drogi do Wolności”. Przybyło mnóstwo dzieci, młodzieży, dorosłych. Wszyscy pokazaliśmy, jak bardzo kochamy nasz kraj. Pokazaliśmy, że pamiętamy o wszystkich, którzy walczyli o niepodległą Polskę i pokazaliśmy jak cudownie potrafimy wspólnie bawić się i cieszyć biało-czerwonym świętem.
tomaszl | 08.10.2018 więcej | |

Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
W dniu 13 października 2018 r. o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbędzie się XLIV-a ostatnia sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny kadencji 2014-2018
szczegóły ...
DorotaK | 05.10.2018 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 26 września 2018r. Stowarzyszenie "Zycie bez barier" złożyło ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Sportowo w Ignatkach-Osiedlu"
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 11 października 2018r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą

Rozstrzygnięcie
DorotaK | 04.10.2018 więcej | |

„100 Lat Niepodległej – Drogi do Wolności”
tomaszl | 04.10.2018 więcej | |

Komunikat
Komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Kleosin
tomaszl | 04.10.2018 więcej | |

tomaszl | 28.09.2018 więcej | |

Otwarcie świetlicy w Ignatkach
tomaszl | 27.09.2018 więcej | |

DOTACJA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY BUDOWA PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Od dnia 19 września 2018 r. mieszkańcy gminy mogą starać się o dotację na budowę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Do uzyskania dotacji uprawnione są osoby fizyczne – mieszkańcy gminy, posiadający tytuł prawny, z którego wynika prawo do dysponowania zamieszkałych budynków mieszkalnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Dotacja nie będzie udzielana na nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu uzyskania dotacji należy:

DOTACJA NIE BĘDZIE PRZYZNAWANA NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, KTÓRE ZOSTAŁO WYKONANE PRZED POZYTYWNYM ROZPATRZENIEM WNIOSKU I PODPISANIEM UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI

ROZLICZENIE DOTACJI MUSI NASTĄPIĆ W ROKU, W KTÓRYM ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W REGULAMINIE
Pliki do pobrania:

- Wniosek o warunki techniczne
- Wniosek o udzielenie dotacji
- Oświadczenia do wniosku o dotacje
- Regulamin udzielania dotacji celowej
- Wniosek o rozliczenie dotacji celowej
tomaszl | 21.09.2018 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media