INFORMACJA
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:,
2019-11-28 08:00 - 12:00 Lewickie - działki: 551/9, 758/20
2019-11-28 08:00 - 12:00 Koplany 31, 35

Infolinia Rejon Energetyczny Białystok Teren 85 676 66 00 (całodobowo)
Infolinia Centrum Dyspozytorskie Białystok Teren 991 (całodobowo).
tomaszl | 25.11.2019 więcej | |

Akademia NFZ dla seniorów
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenie „Akademia NFZ dla seniorów”, które odbędzie się 27 listopada 2019 r. w godz. 11:00 - 13:00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok (rejestracja od godziny 10:30).
 
- Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
- Liczba miejsc jest ograniczona.
- NIST zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bądź zmiany terminu, jeśli wynikną nieprzewidziane trudności organizacyjne, uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, o czym najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia poinformuje na stronie internetowej www.nist.gov.pl.
 
Zapisy na szkolenie  przyjmowane są pod nr tel. 690 470 993

Agenda
 
tomaszl | 20.11.2019 więcej | |

SESJA RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
W dniu 25 listopada 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbędzie się XII-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
szczegóły...
DorotaK | 19.11.2019 więcej | |

Gminne obchody 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Uroczysty charakter miały gminne obchody 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęliśmy nabożeństwem w cerkwi w Kożanach. Za ojczyznę modliliśmy się również podczas mszy świętej w kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym. Wielu mieszkańców i gości wzięło następnie udział w przemarszu pod pomnik „Za Wiarę i Wolność”, gdzie wysłuchaliśmy m.in. przemówienia wójta juchnowieckiej gminy Krzysztofa Marcinowicza. Dziękujemy również, że tak wiele osób uczestniczyło w części artystycznej przygotowanej wspólnie z chórem VIVA ARTE oraz wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych i piosenek legionowych w Ośrodku Kultury.  
tomaszl | 15.11.2019 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 18 listopada 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Olmontach odbędą się konsultacje społeczne dotyczące podziału Sołectwa Olmonty, Izabelin na dwa oddzielne sołectwa.
Szczegóły w załączeniu
Raport z konsultacji
DorotaK | 08.11.2019 więcej | |

tomaszl | 07.11.2019 więcej | |

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, w terminie 18-29.11.2019 r., rozpocznie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, „elektrośmieci”, zużytych opon, tekstyliów w terminie zgodnym z harmonogramem załączonym poniżej. Zbiórka rozpoczyna się od godziny 6:00 rano. Odpady wystawione po przejeździe samochodu nie zostaną zabrane.


Wystawiamy: stare meble, szafy, szafki kuchenne, wersalki, fotele, krzesła, elementy wyposażenia mieszkania, takie jak materace czy dywany itp. oraz kompletny, nierozebrany sprzęt, który ze względu na charakter zbiórki, przeznaczony ma być do recyklingu (zużyty, zepsuty, przeznaczony do wyrzucenia sprzęt elektryczny, elektroniczny np. telewizory, komputery, lodówki, suszarki, telefony itp.), zużyte opony od samochodów osobowych (w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego), tekstylia, ubrania, materiały, rowery. Przedmioty codziennego użytku, jak każdy z nas ma w domu, np. suszarki na pranie czy deski do prasowania.

Nie wystawiamy: odpadów niebezpiecznych tj.: akumulatorów, baterii, farb, leków, strzykawek, wyrobów azbestowych, a także lamp oświetleniowych, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, papy, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, ziemi, ceramiki (terakoty, glazury i innych płytek ceramicznych), elementów armatury, desek, kartonów, paneli ściennych i podłogowych, rur, kabli, wykładziny, butelek typu PET, szkła butelkowego i opakowaniowego, wanien, muszli klozetowych i pozostałych elementów należących do ceramiki łazienkowej.

W związku z powyższym prosimy o dokładne sprawdzenie daty zbiórki oraz dostosowanie wystawianych przedmiotów do ww. informacji.

Terminarz odbioru
tomaszl | 07.11.2019 więcej | |

INFORMACJA
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:,

2019-11-14 08:00 - 12:00 Juchnowiec Dolny od 1 do 37
2019-11-14 10:00 - 14:00 Ignatki-Osiedle ul. Hryniewicka 20
2019-11-15 10:00 - 14:00 Solniczki ul. Wiejska działka nr 103/7 zasilana z ZK-13122

tomaszl | 07.11.2019 więcej | |

INFORMACJA
W okresie 5.11.2019 r. - 19.11.2019 r. będą trwały konsultacje w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020". Opinie oraz uwagi do projektu programu należy składać na załączonym formularzu.
projekt programu
formularz
Rozstrzygnięcie
DorotaK | 04.11.2019 więcej | |

INFORMACJA
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR ogłosiła nabór wniosków nr 5/2019 - w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wnioski będzie można składać od 13 do 27 listopada 2019r.

Więcej informacji na www.puszczaknyszynska.org.

tomaszl | 04.11.2019 więcej | |

ZAPROSZENIE
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym naboru wniosków w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

W ramach konkursu można otrzymać dotację na projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.:

 -   rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
  -  dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
    - inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2019 roku (poniedziałek), w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, w sali konferencyjnej 318.

tomaszl | 31.10.2019 więcej | |

INFORMACJA
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej : 
2019-11-06 08:00 - 14:00   
Niewodnica Korycka stacja paliw Pronar
Ignatki od 40 do 42


2019-11-07 09:00 - 14:00
Księżyno
ul. Brukowa 1, 1/4, 2, 3/1, 3/2, 4, 4A, 8, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 14, 14A, 18
ul. Wrzosowa działki nr: 446, 451, PODLASKI ZARZĄD DRÓG

tomaszl | 31.10.2019 więcej | |

Zakupy dla OSP z dotacji Województwa Podlaskiego
Gmina Juchnowiec Kościelny w 2019 roku otrzymała pomoc finansową z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 5000 zł, przeznaczoną dla jednostek OSP.
Z przyznanej kwoty zakupione zostały 4 hełmy strażackie dla OSP Juchnowiec Dolny oraz 1 ubranie specjalne dla OSP Złotniki.
tomaszl | 29.10.2019 więcej | |

W dniu 21 października 2019r. przez Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" została złożona oferta na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. "Dobry start z Pasją".
Termin składania uwag do dnia 30.10.2019r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą
DorotaK | 23.10.2019 więcej | |

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE SZKOLENIOWE
Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński, wraz z Zarządem, serdecznie zaprasza w dniu 06 listopada 2019 r. na szkolenia dla wnioskodawców/ beneficjentów, dotyczące planowanych naborów wniosków w ramach:

1. Przedsięwzięcie III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych
na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Zgodnie z założeniami LSR LGD Puszcza Knyszyńska w ramach przedsięwzięcia w szczególności realizowane powinny być operacje w zakresie promowania obszaru LGD. Budowa marki odbywać się będzie poprzez promocję produktów i usług lokalnych, które mogą przyjąć formę m.in. operacji w zakresie wydawnictw, punktów informacyjnych o usługach, portali, budowy i informacji na stronach/portalach/komunikatorach internetowych, promocji produktów w powiązaniu z domenami obszaru (komplementarnie do celu ogólnego II).
W ramach przedsięwzięcia zakłada się przygotowanie i realizację operacji zgłaszanych zarówno przez partnerów społecznych, jak i publicznych, mających na celu szeroką promocję tego obszaru, w tym promocję produktów i usług lokalnych.


2. Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Zgodnie z założeniami LSR LGD Puszcza Knyszyńska w ramach przedsięwzięcia w szczególności realizowane powinny być operacje mające na celu wsparcie partycypacji społecznej w realizacji LSR animowane działaniami artystycznymi i  kulturowymi, integrującymi i aktywizującymi społeczność.


Szkolenia odbędą się w dniu 06 listopada 2019r. (środa) w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska przy ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, w sali narad.

Szkolenia rozpoczną się o godzinie 10.00

tomaszl | 23.10.2019 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media