INFORMACJA
W związku z Rozporządzeniem Nr 10/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2019r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i bielskiego wyznaczono obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km obejmujący w Gminie Juchnowiec Kościelny następujące miejscowości: Hołówki Małe, Hołówki Duże, Simuny, Rostołty, Baranki, Bogdanki, Dorożki, Kożany, Czerewki i Zaleskie. W związku z tym zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii,
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg i gospodarstwie oraz z wyłączeniem transportu świń przewożonych do rzeźni znajdujących się na tym obszarze w celu natychmiastowego uboju, a także z wyłączeniem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym
3) polowań zbiorowych i odłowów zwierząt łownych.


 
tomaszl | 17.10.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media