Awaryjne zamknięcie przejazdu kolejowego w m. Lewickie Stacja
W związku z koniecznością usunięcia powstałych w wyniku działania wysokiej temperatury nierówności w nawierzchni torowej na przejeździe kolejowym w km 63+452 linii nr 32 Bielsk Podlaski - Białystok w ciągu drogi powiatowej 1497B w m. Lewickie - Stacja niniejszym zawiadamiamy o awaryjnym zamknięciu przedmiotowego przejazdu w nocy z wtorku 25.06.2019 r. na środę o godzinie 22.00. Ponowne otwarcie przejazdu dla ruchu pojazdów nastąpi nie później niż do godziny 1.00 w środę 26.06.2019 r. Zamknięcie przejazdu nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.

Treść pisma

Plan schematyczny


 
tomaszl | 25.06.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media