INFORMACJA
W dniu 18 kwietnia 2019r. Klub Sportowy "Sumo Koluch" złożył ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450) na realizację zadania publicznego pt. IV Podlaski Turniej "Młodzi Wojownicy Podlasia w KOLUCHSTYL"
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 30 kwietnia 2019r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą
Informacja z dnia 06.05.2019r.


 
DorotaK | 23.04.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media