Nowy sprzęt dla strażaków ochotników z Funduszu Sprawiedliwości
                           
W dniu 12 grudnia 2018 r. w Juchnowcu Kościelnym nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych przez Wójta Gminy Krzysztofa Marcinowicza, zakupionego w ramach projektu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Projekt współfinansowany został ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – tzw. Fundusz Sprawiedliwości.


W ramach tego projektu nasze jednostki wzbogaciły się o nowy sprzęt:
-    OSP w Dorożkach – agregat prądotwórczy,
-    OSP w Juchnowcu Dolnym – pilarkę do drewna oraz 6 latarek akumulatorowych,
-    OSP w Lewickich – pilarkę do drewna,
-    OSP w Koplanach – pilarkę do drewna.

tomaszl | 19.12.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media