Przebudowa drogi powiatowej do Hołówek Dużych na finiszu
Bardzo ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców Hołówek Dużych i Hołówek Małych, ale całej gminy Juchnowiec Kościelny dobiega końca. Mowa o przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503B  na odcinku Hołówki Duże - Hołówki Małe  (gm. Juchnowiec Kościelny).
Zakres prac jest bardzo szeroki. Została poszerzona jezdnia do szerokości 6 m i wymienione 


 przepusty pod koroną drogi. Na modernizowanym, blisko 1,8 km odcinku położono już asfalt i wykonano obustronne pobocza o szerokości 1,25m. W ramach zadania będzie wprowadzone nowe oznakowanie poziome oraz znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. W miejscowości Hołówki Duże zostały wykonane chodniki z kostki betonowej
w niezbędnym zakresie.
Przebudowa drogi była długo wyczekiwana przez mieszkańców.  Droga była w bardzo złym stanie technicznym, a należy podkreślić, że jest to droga łącząca z innymi gminami a więc bardzo istotna komunikacyjnie. Ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa ma jej poszerzenie, jak również wykonanie poboczy i chodników.
Wartość inwestycji - ok 4,9  mln złotych, z budżetu gminy Juchnowiec Kościelny przeznaczono 2,5 mln zł.tomaszl | 02.11.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media