Kanalizacja w Koplanach, Niewodnicy Nargilewskiej i Ignatkach już niebawem...
Niewątpliwie największym przedsięwzięciem, jakie obecnie realizuje gmina  z zakresu gospodarki wodno - ściekowej oprócz modernizacji stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym, jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Do chwili obecnej mieszkańcy Koplan,
Niewodnicy Nargilewskiej i częściowo Ignatek korzystają z szamb, co wkrótce ma się zmienić.
W Niewodnicy Nargilewskiej powstaje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej o długości ok. 2 km wraz 2 przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi  do odprowadzania ścieków o długości prawie 1 km.


W zakresie inwestycji realizowanej w Niewodnicy Nargilewskiej jest również rozbudowa sieci wodociągowej o długości 1, 5 km.
Koszt inwestycji  to prawie 2,2 mln zł.
W Koplanach budowana jest kanalizacja sanitarna grawitacyjna
o długości .1,7 km za kwotę ok. 2 mln zł.
W Ignatkach realizowane jest zadanie w zakresie rozbudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wspólnej, Sosnowej i Jagodowej.
Powstanie prawie 1,3 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i ponad 0,5 km sieci kanalizacji tłocznej i 2 przepompownie ścieków bytowo – gospodarczych.
Koszt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Ignatkach to ok. 1,5 mln zł.
Rozpoczęto również roboty budowlane związane z budowa kanalizacji sanitarnej w Brończanach.
Nowo wybudowane kanalizacje sanitarne służyć będą do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych oraz usługowych w Niewodnicy Nargilewskiej, Koplanach i Ignatkach do istniejącego systemu kanalizacyjnego gminy Juchnowiec Kościelny.
Realizowane inwestycje mają dla gminy ogromne znaczenie, głównie ekologiczne, ograniczą bowiem możliwość skażenia wód powierzchniowych i gruntowych, co spowoduje wzrost standardu życia mieszkańców. Budowa sieci kanalizacyjnej wymiernie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów z różnych branż, a także będzie stanowić impuls dla dodatniej migracji ludności spoza gminy i rozwój budownictwa mieszkaniowegotomaszl | 31.10.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media