UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przypomina, że z dniem 31 października 2018 r. kończy się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy, którzy otrzymali protokoły z szacowania szkód spowodowanych suszą powinni w trybie pilnym tj. do 31.10.2018 r. wypełnić i złożyć do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Protokół jest tylko załącznikiem do wniosku.
Niezłożenie ww. wniosku w terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.


 
tomaszl | 26.10.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media