Obchody 250-lecia Konfederacji Barskiej
W Olmontach odbyły się uroczystości związane z 250. rocznicą Konfederacji Barskiej – wielkiego zrywu niepodległościowego narodu polskiego. Po polowej mszy świętej wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz i prezes stowarzyszenia „Olmonty” Jan Litwińczuk dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci konfederatów barskich. Ksiądz Andrzej Kołpak, proboszcz parafii pw. św. Ojca Pio w Białymstoku poświęcił tablicę oraz krzyże ustawione w latach dwudziestych XX wieku przez mieszkańców Olmont.

W tym roku obchodzimy 250. rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej. Pamiętamy, że jednym z najważniejszych wydarzeń na Podlasiu w tamtym okresie była bitwa konfederatów z Rosjanami stoczona 13 lipca 1769 roku pod Olmontami. W tym szczególnym miejscu oddaliśmy hołd wszystkim walczącym o niepodległą Polskę.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą polową. W homilii nie brakowało akcentów patriotycznych i niepodległościowych. O wartościach niepodległościowych podczas swojego wystąpienia mówił również wójt gminy Juchnowiec Kościelny. Krzysztof Marcinowicz
w przemówieniu, po odsłonięciu tablicy ku czci konfederatów, podkreślał ich zasługi
w walce o wolną Polskę. Zwracał też uwagę na wielką rolę mieszkańców Olmont dbających o zachowanie pamięci po bohaterskich konfederatach.
Podczas uroczystości radny powiatowy Marek Skrypko odczytał list od Posła Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Minister ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mógł uczestniczyć osobiście w uroczystościach. W przekazanym liście dziękował za zaproszenie i podkreślał, że „przykład konfederatów, których naczelne hasło brzmiało Wiara i Wolność powinien nas zachęcać do aktywnego włączenia się w dzieło budowy suwerennej, silnej, opartej na chrześcijańskich wartościach i niezależnej od zewnętrznych nacisków Rzeczypospolitej”.
Uroczystościom towarzyszył Bractwo Kurkowe. Był wystrzał armatni, a lont odpalił wójt juchnowieckiej gminy Krzysztof Marcinowicz.
Po części plenerowej w świetlicy wiejskiej w Olmontach odbył się panel naukowy poświęcony Konfederacji Barskiej.
Niedzielne uroczystości zorganizowane zostały przez stowarzyszenie „Olmonty”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz. W przygotowaniach i prowadzeniu uroczystościbrał udział Ośrodek Kultury.
Uroczystości spotkały się z wielkim zainteresowaniem. Mimo momentami ulewnego deszczu Olmonty odwiedziło wielu gości. Świetnie spisali się również sami mieszkańcy Olmont. Przepięknie przygotowali całość spotkania i tłumnie uczestniczyli w uroczystościach. Dziękujemy!
DorotaK | 16.07.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media