INFORMACJA
W dniu 13 kwietnia 2018r. Klub Sportowy "SUMO KOLUCH" złożył ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450) na realizację zadania publicznego pt. "III Podlaski Turniej Młodzi Wojownicy Podlasia w KOLUCHSTYL". Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 23 kwietnia 2018r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą klubu
Rozstrzygnięcie


 
DorotaK | 16.04.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media