INFORMACJA
W dniu 23 marca 2018r. Klub Jeździecki "Białystok" złożył ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacei (Dz.U. z 2018r. poz.450) na realizację zadania publicznego pt. "X Jeździeckie Otwarte Mistrzostwa Ziemi Juchnowieckiej". Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 5 kwietnia 2018r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą klubu
Rozstrzygnięcie


 
DorotaK | 29.03.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media