OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)

szczegółytomaszl | 14.06.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media