„Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .


Okres realizacji projektu: 01.03.2017 - 31.08.2018

Projekt obejmuje:
1. Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego  dla 75 dzieci 3-4 letnich w rozbudowanej nowej części przedszkola (planowany termin październik 2017)
2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
3. Zajęcia rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy/umiejętności
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Przedszkola  w Kleosinie

Szczegóły dotyczące rekrutacji  na stronie internetowej http://www.przedszkolewkleosinie.pl/


tomaszl | 07.04.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media