NABÓR W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.4. UDOSTĘPNIANIE INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA OGŁASZA  NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD, nabór NR 3/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Szczegółowe informacje NABÓR 3/2017

tomaszl | 21.03.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media