INFORMACJA
Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" odbędą się w okresie 8.11.2016r. - 22.11.2016r. w formie zgłaszania opinii oraz uwag do projektu na załączonym formularzu.
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI z dnia 23 listopada 2016r.
PROJEKT PROGRAMU
FORMULARZ


 
DorotaK | 07.11.2016 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media