Szanowni Państwo,
Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do współpracy w związku z realizacją projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność" w ramach RPOWP skierowanego do osób powyżej 30 r.ż., zamieszkujących na terenie powiatu białostockiego, kwalifikujących się do jednej z grup:
osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy
osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie)


UWAGA! Zgodnie z założeniami od 01.03.2016r. udział w projekcie mogło rozpocząć 110 osób bezrobotnych, w tym: 48 kobiet i 62 mężczyzn. Na dzień dzisiejszy do realizacji pozostało 30 staży wyłącznie dla mężczyzn zamieszkałych w powiecie białostockim.
Zapraszamy do składania wniosków na staże.
Okres stażu 3-6 m-cy; stażysta otrzymuje stypendium ok. 997 zł za każdy miesiąc stażu wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją stażu, natomiast zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu na okres min. 3 m-cy.
Szczegółowe informacje: pok. 307A, tel. 85 747 38 09.
tomaszl | 11.10.2016 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media