Szanowni Państwo
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych organizuje zbiórkę zniczy, które zostaną przekazane do Ambasady RP w Mińsku, która m.in. sprawuje opiekę nad polskimi miejscami pamięci na Białorusi. 1 listopada znicze zostaną zapalone na polskich grobach na Białorusi. Ambasada przekaże listę cmentarzy, na których zostaną zapalone znicze.


Znicze można przekazywać do biura ZGWWP przy ul. Świętojańskiej 24 w Białymstoku (tel.85 732 37 00) do 18.10.2016 r. Zostaną one odebrane przez przedstawiciela Ambasady RP w Mińsku i przewiezione na Białoruś. Istnieje możliwość przyłączenia się przedstawicieli poszczególnych gmin, do akcji zapalania zniczy na polskich grobach na Białorusi. Warunkiem podstawowym w wyjeździe na Białoruś jest posiadanie stosownej wizy.
Zachęcamy do aktywnego włączenia się do akcji.
tomaszl | 06.10.2016 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media