Uczniowie z Kleosina w Muzeum Wojska
21 września w ramach projektu edukacyjnego „Mości Panie i Panowie… to historia co się zowie!”  uczniowie klas IV-VI Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie wzięli udział w zajęciach w Muzeum Wojska w Białymstoku poświęconych obliczom patriotyzmu. Uczestnicy projektu na podstawie życiorysu Danuty „Inki” Siedzikówny próbowali stworzyć własną definicję patriotyzmu, a także zastanawiali się nad tym, jakie miejsce w ich osobistej hierarchii wartości zajmuje przywiązanie do małej i dużej Ojczyzny. Dzieci przekonały się, że miłość do kraju można wyrazić na różne sposoby, a patriotyzm to nie tylko bohaterskie czyny, ale i odpowiednia postawa: szacunek do symboli, pielęgnowanie i krzewienie narodowych tradycji, kultury i języka czy gotowość do działania na rzecz Ojczyzny, zarówno w małych jak i dużych sprawach oraz umiejętność solidaryzowania się we wspólnym celu.

Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach projektu realizowanego przez filię biblioteczną w Kleosinie dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu grantowego „Patriotyzm Jutra”, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski. Partnerem projektu jest Zespół Szkół im. Jana Pawła w Kleosinie.

tomaszl | 04.10.2016 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media