Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach, wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego informuje, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia: Juchnowiec Kościelny, Kleosin, Wojszki i Ignatki-Osiedle nadaje się do spożycia przez ludzi.


 
tomaszl | 21.01.2016 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media