W nawiązaniu do informacji przekazanej przez Wodociągi Podlaskie Spółka z o.o., Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że przedsiębiorstwo podjęło działania, celem doprowadzenia wody w wodociągu Kleosin i wodociągu Ignatki-Osiedle do jakości odpowiadającej wymaganiom. Po wykonaniu niezbędnych prac, zostały pobrane próbki wody i wykonano powtórne badania laboratoryjne. Z przedstawionych wyników badań wody wynika, że obecnie woda pod względem mikrobiologicznym odpowiada normom jakości i przydatności do spożycia przez ludzi, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
korols | 21.10.2015 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media