OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że w ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady budowlane i rozbiórkowe, jednakże jak sama nazwa wskazuje powinny to być odpady posegregowane, w tym odrębnie:
- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- gruz ceglany
- usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
- drewno
- tworzywa sztuczne
- odpadowa papa
- materiały izolacyjne
- materiały konstrukcyjne zawierające gips.

W związku z powyższym prosimy o zgodne, z ww. katalogiem, segregowanie odpadów budowlanych przed ich odwiezieniem do PSZOK. Ponadto, informujemy, że zmieszane odpady budowlane w PSZOK nie będą przyjmowane.  


 
kboni | 14.04.2015 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media