Informacja dot. Karty Dużej Rodziny
Podmioty,  które  zapewniają  rodzinom  wielodzietnym  uprawnienia  na  podstawie programu  nabywają  prawo  do posługiwania  się  znakiem  „Tu  honorujemy  Kartę  Dużej Rodziny”, który  może  być  wykorzystywany  w  materiałach  reklamowych  lub  informacyjnych (naklejki  z  ww.  znakiem  „Tu  honorujemy  Kartę  Dużej  Rodziny  dostarczy  Ministerstwo Pracy  i  Polityki  Społecznej).  Uczestnictwo  w  programie  odbywa  się  na  koszt  i  w ramach środków własnych podmiotu.


Lista  firm  i  instytucji  oraz  oferowanych  przez  nie  zniżek  jest  na  bieżąco aktualizowana  i  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki Społecznej (www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia).

Warunkiem  przystąpienia  do  programu  jest  wypełnienie  deklaracji  przystąpienia  do programu,  (dostępnej  tutaj,  w  której  podmiot  określi,  jakiego  rodzaju  zniżki,  ulgi  bądź  inne korzyści  może  zaoferować)  oraz  odesłania  na  adres:  bok@bialystok.uw.gov.pl.  Po weryfikacji  formularza  uzgodnione  zostaną  szczegółowe  warunki  współpracy  i  podpisana umowa  pomiędzy  Wojewodą  Podlaskim  a  podmiotem,  co  pozwoli  na  realizację  programu.

Uczestnictwo w programie odbywa się na koszt i w ramach środków własnych podmiotu.
kboni | 18.08.2014 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media