P.P.U.H. TECHNOSAN Sp. z o. o. w Białymstoku wykonawca robót sanitarnych przy przebudowie dróg gminnych ulic: Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki – Osiedle informuje, iż zamierza przystąpić do wykonania wcinki do nowo wybudowanego wodociągu.
W związku z powyższym nastąpi zamknięcie wody w dniu 12.09.2013r (czwartek)
w godzinach od 9:00 do 14:00 w ul. Leśnej.


 
kboni | 09.09.2013 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media