II Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej 2013
W niedzielę 15 września w godz.13.00-21.00 zapraszamy na II Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku. Podczas targów swoje produkty i usługi prezentować będą podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne) działające nie dla zysku, ale w celach społecznych. Instytucje te wspierają dzieci, osoby niepełnosprawne, bezdomnych, bezrobotnych. Wystawom towarzyszyć będzie program artystyczny prezentowany na scenie szczegółykboni | 03.09.2013 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media