Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
zaprasza na seminarium informacyjne
realizowane we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego
„Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
– Działanie 4.4 PO IG”
14 maja 2013 r., godz.10.00 - 14.00
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego1, sala konferencyjna 117, piętro I.Informacja o Działaniu 4.4 POIG

Zaproszenie na seminarium
Program seminarium
Formularz zgłoszeniowy
kboni | 06.05.2013 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media