Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
mieszczący się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku zaprasza na szkolenie nt.:  
„Zasady uzyskania dofinansowania w ramach Działania 4.3
Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”.


Szkolenie odbędzie się 19 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w sali 115 (I piętro).
 
Program szkolenia obejmuje zagadnienie dotyczące podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  przedstawiciela Państwa przedsiębiorstwa do 17 września 2012 r. (poniedziałek) na adres: gpi@wrotapodlasia.pl lub fax: 85 74 97 474 .
 
Uczestnictwa w szkoleniu jest bezpłatne.
 
Dodatkowych informacji udzielają:
Agnieszka Piesowicz - 85 74 97 516, agnieszka.piesowicz@wrotapodlasia.pl
Magdalena Kosobudzka - 85 74 97 599, magdalena.kosobudzka@wrotapodlasia.pl

Agenda
Formularz zgłoszeniowy
kboni | 07.09.2012 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media