Training Group Danuta Gorlewska w Białymstoku
Training Group Danuta Gorlewska w Białymstoku realizuje projekt  „Otwarci na zmiany” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jest to kompleks działań, kierowanych do osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS (rolników i ich domowników), którzy z własnej inicjatywy poszukują rozwiązań ułatwiających podjęcie pracy poza rolnictwem.
Formularz zgłoszeniowy
Kwestionariusz kwalifikacji
Wizytówka projektu
kboni | 15.03.2012 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media