Zmiana terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 i Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707) - uprzejmie informuję, że w 2012 r. producenci rolni ...

będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w terminach
od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012r.,
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi:
81,70 zł X ilość ha użytków rolnych,
- za 1 ha użytków rolnych – 86 zł
- za 1 litr oleju napędowego – 0,95 zł
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

kboni | 11.01.2012 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media