Obwieszczenie AR.6740.03.10.2011
o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej przez Starostę Powiatu Białostockiego, z dnia 30.12.2010r. Nr AR.7351D-17/2010, polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku Księżyno – Ignatki – Koplany Folwark na działkach nr geod. 158/7, 264/2 obręb Ignatki, 38/2, 38/3, 39/2, 39/3, 40/2, 40/3, 40/4, 41/1, 41/3, 41/8, 41/10, 41/12, 42/3, 42/4, 58/1, 77, 90/17, 90/19, 107, 141/1, 191/1, 192/1, 41/9 obręb Koplany Folwark wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w części dotyczącej przedłożonego projektu budowlanego szczegółykboni | 28.12.2011 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media