Zaproszenie do składania ofert
Działając na podstawie art. 3 pkt. 25 lit. A ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. - Prawo Pocztowe (t.j. Dz U. Z 2008r Nr 189, poz 1159 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny prosi o przedstawienie oferty na przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych wraz z usługami komplementarnymi oraz zwrot przesyłek rejestrowych niedoręczalnych adresatom w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g w 2012 roku.
Zaproszenie i załącznik (PDF)
Załącznik - Zestawienie ilościowo-wartościowe przesyłek w obrocie krajowym (DOC)kboni | 13.12.2011 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media