INFORMACJA

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. urzędu w dniu 08.12.2011 roku, na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębach geodezyjnych: Ignatki i Juchnowiec Dolny.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.korols | 08.12.2011 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media