Ogłoszenie
Na stronie internetowej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl zamieszczone zostały wytyczne dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy udziale publicznych środków wspólnotowych szczegóły

 
kboni | 30.03.2011 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media