Informacja o projekcie
W związku z realizacją projektu pt. "Podniesienie umiejętności osób pracujących - likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy na nieodpłatne szkolenia o tematyce zarządczej oraz z zakresu technologii informacyjnych. Adresowane są one do pracowników administracji publicznej, oświaty i służby zdrowia, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji. W szkoleniach mogą również uczestniczyć osoby pracujące w przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach i fundacjach. Szczegółowe informacje oraz rekrutacja na szkolenia odbywa się przez stronę internetową: www.szkolenia.zeto.bialystok.pl. Tematyka wszystkich szkoleń realizowanych w ramach projektu znajduje się na stronie www.szkoleniait.wrotapodlasia.pl 
ppsz08 | 21.01.2011 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media