OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego części wsi Olmonty i Hryniewicze

 
ppsz08 | 08.11.2010 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media