Informacja
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 08.11.2010 roku, na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec  Kościelny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w obrębach geodezyjnych: Wojszki, Kleosin i Juchnowiec Dolny.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 085 719-66-79.


 
ppsz08 | 05.11.2010 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media