Ogłoszenie
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie współorganizowane z LGD Puszcza Knyszyńska dotyczące zasad i procedur pisania wniosków o dofinansowanie działań związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju, w tym:


1. Małe projekty
2. Odnowa i rozwój wsi
3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji społecznych, parafii, szkół, przedszkoli, rolników, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.
Termin szkolenia: 14 grudzień 2009
Godzina: 12:00
Informacja o miejscu: Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelny, Pl. Królowej Rodzin 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny (pok. nr 2), ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, Tel. 085 713 28 94, 085 713 28 80.
ppsz08 | 23.11.2009 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media