Akademia Lokalnego Animatora w Gminie Juchnowiec Kościelny

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Lokalnego Animatora w Gminie Juchnowiec Kościelny” Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Juchnowiec Kościelny oraz współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby aktywnie działające na rzecz społeczności lokalnej oraz chcące podnieść swoją wiedzę i umiejętności z zakresu animacji grupy Metodą KLANZY, angażowania społecznego oraz opracowywania i wdrażania projektu.

Celem projektu jest pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowania w działania na rzecz aktywnej integracji.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:
+ 70-godzinny cykl warsztatów dla lokalnych animatorów z zakresu:
• „Aktywizujących metod pracy z grupą” – zapoznanie się z Metodą KLANZY – podstawami teoretycznymi i praktycznymi pedagogiki zabawy (tańce integracyjne, metody wstępne, zabawy z chustą animacyjną, realizowania zabawy fabularyzowanej, metody informacji zwrotnej – 10 godz.
• „Angażowania społecznego – roli lidera w animacji” – zapoznanie się z zagadnieniem animacji społecznej, roli animatora w społeczności lokalnej, motywowaniem i angażowaniem społecznym oraz podstawami wolontariatu – 20 godz.
• „Jak opracować projekt w środowisku lokalnym” – zapoznanie się z problematyką związaną z projektowaniem ( formułowanie celów, elementów projektu, wypełnianie wniosku), poznanie metody metaplanu w opracowywaniu projektu na rzecz społeczności lokalnej – 20 godz.
• „Jak wdrażać projekt w środowisku lokalnym” – zapoznanie się z zagadnieniem zarządzania projektem (opracowania budżetu i harmonogramu projektu na rzecz społeczności lokalnej, monitoring, sprawozdawczość, kontrola, zarządzanie zespołem) – 20 godz.
+ Działanie animacyjne dla całej społeczności lokalnej pod nazwą KLANZOBUS.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Anny Klojzy – asystentki projektu.
Formularz zgłoszenia do pobrania
Komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę motywację uczestnictwa w projekcie oraz dotychczasowe doświadczenia w aktywności na rzecz społeczności lokalnej.

Informacji na temat projektu udzielają:
Małgorzata Borowska – koordynator projektu
Biuro projektu: PSPiA KLAZA Oddział Białostocki 15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 24,
Tel: 085 651 04 47, 607 67 62 29

Anna Klojzy – asystentka projektu – Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, pokój nr 2
Tel: 085 713 28 94
e-mail: promocja@juchnowiec.gmina.pl

ppsz08 | 13.08.2009 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media