Fundusze unijne szansą dla przedsiębiorczych

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z „Kurierem Porannym” zapraszają Państwa do uczestnictwa w seminarium gospodarczym: „Fundusze unijne szansą dla przedsiębiorczych”.
Seminarium gospodarcze organizowane jest w ramach konkursu „Ambasador Biznesu – Podlasie 2009” oraz podsumowania rankingu Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw.Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z „Kurierem Porannym” zapraszają Państwa do uczestnictwa w seminarium gospodarczym:

„Fundusze unijne szansą dla przedsiębiorczych”

 

Seminarium gospodarcze organizowane jest w ramach konkursu „Ambasador Biznesu – Podlasie 2009” oraz podsumowania rankingu Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw.

Seminarium skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, uczelni oraz jednostek samorządu terytorialnego.Seminarium odbędzie się 29 maja 2009 r. (piątek) w Białymstoku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3.

  Podczas seminarium Pani Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego (lub delegowany przedstawiciel), przedstawi informacje na temat wykorzystania środków unijnych w biednych regionach, w tym w województwie podlaskim.

            Pozostałe tematy przedstawiane podczas seminarium to: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, bankowe źródła finansowania przedsiębiorstw, przykład wykorzystania funduszy unijnych przez przedsiębiorcę z województwa podlaskiego, wykorzystanie środków unijnych przez podlaskie firmy.

            W trakcie seminarium odbędzie się również debata z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń biznesowych, prowadzona przez dziennikarzy „Kuriera Porannego”.

            Na zakończenie seminarium przedstawione zostanie ogólne podsumowanie wyników VI rankingu Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Seminarium organizowane jest również w ramach projektu „Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać faksem na numer (085) 740 86 85, pocztą na adres PFRR lub mailem na adres isajuk@pfrr.pl Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.05.2009

            Dodatkowych informacji udzielają: Pani Dorota Isajuk, e-mail: isajuk@pfrr.pl, Pani Wioletta Zajkowska, e-mail: zajkowska@pfrr.pl , tel. 085 740 86 83.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium gospodarczym.

Organizatorzy

 program konferencji          karta zgoszeniowa

maczak | 20.05.2009 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media