Nowe umiejętności - szansa 50+

Firma T-Matic grupa Computer Plus Sp. z o.o. zaprasza osoby pracujące, które skończyły 50 rok życia na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Nowe umiejętności - szansa 50+", realizowane w ramach działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.W ramach projektu proponujemy udział w 76 godzinnym bezpłatnym kursie, obejmującym:
- 16 godzin szkoleniowych z poradnictwa zawodowego, których celem jest podniesienie poziomu motywacji, komunikacji, wzmocnienie postaw interpersonalnych ułatwiających m.in. awans zawodowy, komunikacje z pracodawcą, współpracownikami. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów.
- 60 godzin szkolenia zawodowego (3 szkolenia do wyboru), mającego na celu podniensienie kompetencji w zakresie technik informatycznych. Zajęcia praktyczne np. z wykorzystaniem komputera, kas fiskalnych.
Szkolenia zawodowe do wyboru:
- Systemy wspomagania administracji: pakiet MS Office, obsługa urządzeń biurowych
- Podstawy księgowości: pakiet MS Office, księgowość komputerowa
- Obsługa klienta z systemem sprzedażowym: techniki sprzedaży, fakturowanie, kasy fiskalne
Zajęcia w ramach projektu "Nowe umiejętności-szansa 50+" będą się odbywały poza godzinami pracy (weekendy, godziny popołudniowe) na terenie województwa podlaskiego w miejscowościach Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić:

- formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem; ankietę rekrutacyjną; oświadczenia; kopię dowodu osobistego; zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy i przesłać powyższe dokumenty faksem, e-mailem bądź pocztą ew. dostarczyć osobiście na podany poniżej adres.
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., ul.Waszyngtona 23, 15-304 Białystok, tel. 85 74 89 155, fax 85 74 89 101, www.computerplus.com.pl/50plus, projekt@computerplus.com.pl
Uwaga: Szkolenia prowadzone są w grupach 12-osobowych. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

ppsz08 | 24.04.2009 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media