“Aktywność i integracja – sposób na lepsze jutro”

W dniu 23.07.2008r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny podpisał Umowę ramową Projektu Systemowego : “ Aktywność i integracja – sposób na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły ... (kliknij) 
ppsz08 | 30.07.2008 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media