XXII Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
10 czerwca 2008 (wtorek) o godz. 9.00, w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu sesji Nr XXI/08.
4.Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności między sesyjnej.

5.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych w tym zapytania sołtysów.

6.Funkcjonowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy.

7.Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu.

a)uchwała w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,
b)uchwała w sprawie zmian w budżecie 2008 roku,
c)uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2007, Ośrodka Kultury i Biblioteki gminnej,
d)uchwała o zaciągnięciu kredytu długoterminowego
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

3.Zakończenie obrad sesji.

Sesja ma charakter otwarty.

ppsz08 | 03.06.2008 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media