Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20000 mieszkańców.O dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca 2008r. i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2009r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast do 20000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 3 marca 2008r.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie:
www.rownacszanse.pl

ppsz08 | 20.02.2008 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media