Wersja do drukuOchrona Środowiska - Plany

Program Ochrony Środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla Gminy Juchnowiec Kościelny - PROJEKT

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Juchnowiec Koscielny na lata 2007 - 2010 z perspektywa na lata 2011 - 2018 - Projekt

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 - 2032 - Projekt


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media