Wersja do drukuZgłoszenie zgonu

ZGŁOSZENIE ZGONU

Wymagane dokumenty:

Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
Do wglądu : dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Juchnowcu Kościelnym (budynek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny pok. nr 8)

Opłaty:

Zwolnione z opłat.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, omawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem kierownika USc w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Do zgłoszenia zgonu sa obowiązani w kolejności:
a. małzonek lub dzieci zmarłego,
b. najbliżsi krewni lub powinowaci,
c. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
d. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
e. administrator domu, w którym nastapił zgon.
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688).


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media